Mimo Wieku pośród najciekawszych rozwiązań w zakresie dostępności

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia w specjalnym filmie Wzorcowe Mieszkanie Seniora jako jedno z najciekawszych rozwiązań w zakresie dostępności. Filmy dostępne także z lektorem PJM oraz audiodeskrypcją.


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnos...

Ministry of Development Funds and Regional Policy mentions Model Apartment as one of the best practices in accessibility. Introductory clips are available also in Polish Sign Language and with audio description.