Fundacja Mimo Wieku pomaga tworzyć, wdrażać i promować rozwiązania na rzecz starzejącego się społeczeństwa. Jesteśmy sygnatariuszem programu Dostępność Plus. Nasze obszary działań to:

Doradztwo projektowe i audyty
Badamy stopień dostosowania istniejącej lub projektowanej przestrzeni do potrzeb osób w zaawansowanym wieku. Działamy jako wyspecjalizowany branżysta wskazując rozwiązania architektoniczne, instalacyjne i wyposażenie.
Badania rynkowe i testowanie produktów

Pomagamy przeprowadzić badania w specyficznej grupie docelowej, oferujemy przestrzeń do testów dla prototypów wyposażenia i usług dla osób zaawansowanych wiekowo.

Szkolenia

dla architektów  i projektantów  z sprawdzonych rozwiązań  zgodnych ze standardami technicznymi z wykorzystaniem  technik symulacji sensorycznej w modelowym mieszkaniu;

dla sprzedawców i osób z zespołów obsługi klienta w zakresie kształtowania produktu i  skutecznej techniki komunikacji z osobami 65+ i unikaniem nieuczciwych praktyk marketingowych
dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku i innych zorganizowanych grup z zakresu utrzymania niezależności we własnym mieszkaniu