dr Jan Cieśla

Architekt, ekspert w dziedzinie budownictwa zrównoważonego oraz zdrowia w budynkach, specjalista w zakresie certyfikacji wielokryterialnych, członek Stowarszyszenia Architektów Polskich i WELL Faculty oraz zespołów eksperckich Komisji Europejskiej.

dr Agnieszka Cieśla

Architekt i urbanista, specjalista w zakresie zagadnień związanych z starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze), adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Kierunek Gospodarka Przestrzenna; członek grup eksperckich Komisji Europejskiej.

Obszary naszych działań to:

  • Doradztwo i projekty mieszkań, domów i przestrzeni publicznych oraz ich adaptacji na przyjazne osobom w każdym wieku
  • Standardy techniczne i katalogi rozwiązań
  • Certyfikacje
  • Badania wpływu i interakcji przestzreni zabudowanej i wyposażenia na seniorów 
  • Szkolenia projektantów, użytkowników i ich opiekunów

Wspierają nas firmy prywatne i instytucje publiczne. Uczetniczymy aktywnie w programach mających na celu polepszenie środowiska zamieszkania osób starszych.