Agnieszka Cieśla

Prezes Fundacji

Architekt i urbanista, specjalista w zakresie zagadnień związanych z starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze), adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Kierunek Gospodarka Przestrzenna; członek grup eksperckich Komisji Europejskiej, sędzia konkursowyJan Cieśla


Architekt, ekspert w dziedzinie budownictwa zrównoważonego oraz zdrowia w budynkach, specjalista w zakresie certyfikacji wielokryterialnych (WELL, BREEAM, H4L)