Poznaj nas

Fundacja Mimo Wieku (KRS 0000668818, NIP1182140657) została założona w marcu 2017 roku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę podejmowania działań związanych z dostosowywania środowiska zamieszkania w Polsce do potrzeb osób starszych. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów na świecie, stąd też potrzeba takich działań jest bardzo pilna.

Agnieszka Cieśla

Założycielka i prezeska Fundacji Mimo Wieku

Staram się łączyć doświadczenie praktyczne (know-how) z teoretycznym (know-why); dzięki temu tworzone rozwiązania są dostosowane do realiów, a jednocześnie cechują się innowacyjnością.

Agnieszka jest architektką i urbanistką, specjalistką w zakresie zagadnień związanych z starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencjami w przestrzeni. Doktorat z tej tematyki obroniła w 2013 roku na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze (Niemcy). Jest inicjatorką i współorganizatorką pierwszego w Polsce Wzorcowego Mieszkania Seniora, które funkcjonowało w Warszawie w latach 2016-2020.

Od 2016 roku Agnieszka jest adiunktką w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii na Politechnice Warszawskiej, gdzie realizuje badania i projekty związane z tematyką środowiska zamieszkania i seniorów. Z ramienia Politechniki Warszawskiej uczestniczy w poniższych projektach międzynarodowych:

  • Hands on SHAFE, (projekt ma na celu stworzenie nieformalnych kursów kształcenia oraz praktycznych narzędzi wspierających wdrażanie inteligentnych i zdrowych środowisk zbudowanych oraz rozwijanie działalności biznesowej w tym obszarze www.hands-on-shafe.eu),
  • NET4AGE-FRIENDLY COST Action (net4age.eu)

Emilia Dziedzic

Członkini zarządu Fundacji Mimo Wieku

Przez wiele lat pracowała jako główna księgowa. Obecnie, będąc na emeryturze angażuje się w działania na rzecz seniorów. W Fundacji zajmuje się sprawdzaniem i opiniowaniem projektowanych rozwiązań.